Mogelijkheden en gevolgen van robots voor de fysieke winkel

Q&A | Tech

Deze sessie vond eerder plaats op woensdag 9 december van 15:00 tot 16:00

Robots zijn een opkomende technologie waarvan wordt verwacht dat zij de komende jaren in de retail voor veranderingen gaan zorgen. De ShoppingTomorrow-expertgroep Robots in Retail heeft zich de vraag gesteld wat de mogelijkheden zijn om met robots de retailpraktijk te verbeteren/innoveren?

Met de reeds gepubliceerde bluepaper heeft de expertgroep winkeliers eerste inzichten verschaft in de toegevoegde waarde van robots voor hun winkel. Zowel vanuit een verkoop als een operationeel perspectief zijn bestaande voorbeelden besproken en eerste conclusies getrokken. Vooruitkijkend naar volgend jaar is de expertgroep van plan om meer kennis op te doen van de gevolgen van robots voor de klant, de medewerker, en de organisatie.

In deze Q&A stel je al je vragen over de inzet van robots voor de fysieke winkel aan Tibert Verhagen (HvA) en Dominique Roos (Welbo). De expertgroep neemt de gestelde vragen mee als input richting haar activiteiten voor het aankomende ShoppingTomorrow jaar.

Download de bluepaper Bekijk de sessie

Deze sessies vind je wellicht ook interessant